Cookieverklaring

Cookies

THE SWEX maakt op deze website gebruik van session cookies en van session storage.

Session cookies

Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen.

Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

JavaScript

We gebruiken session cookies om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt.

JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Formulieren

We gebruiken de session cookies ook om onze online formulieren goed te laten werken. Zoals onder andere het formulier om een bieding te plaatsen, uw eigen whisky aan te bieden en uw gegevens aan te passen. 

De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Session storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser.

Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met whiskies en indexen op de website kunt klikken. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Website statistieken

Wij gebruiken een statistieken programma om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers onze website gebruiken en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

Hiertoe verzamelen wij, net als de meeste websites, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles.

De logfiles worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor het statistieken programma. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Grondslag van de verwerking

THE SWEX moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (bv. de aan- of verkoop van een whisky) en waarbij de betrokkene een van de partijen is en deze betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht THE SWEX om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

THE SWEX heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in het statistieken programma de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres te anonimiseren. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen worden opgeslagen.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

  • opgevraagde webpagina’s en downloads;

  • IP-adres (de herleidbaarheid van bezoekers wordt zo veel mogelijk beperkt door de laatste cijfergroepen van elk IP-adres te anonimiseren);

  • user agents (browsers, operating system);

  • gebruikte apparaten (type, merk);

  • locatie (op basis van geanonimiseerde IP-adressen);

  • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;

  • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;

  • gebruikte links om op onze website te komen (referrers).

 

Deze logfiles blijven 31 dagen in de database van het statistieken programma staan. Daarna worden ze verwijderd. Er blijft dan alleen geaggregeerde (samengevoegde) informatie in de database over. Hiermee maken wij rapportages over het websitebezoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Content van derde partijen

Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.