Garanties en zekerheden

Het door u geïnvesteerde bedrag in whisky is gedekt door fysieke flessen en vaten in onze whiskykluis in Sassenheim en ons bonded warehouse in Coleburn in Schotland. Elke fles en elk vat heeft een unieke code die gelinkt is aan de portefeuille(s) waartoe ze behoren. Hierdoor is te allen tijde vast te stellen wie de eigenaar is van elk object.

Garanties

Kwantiteitsgarantie

Op de aankoop van toekomstige flessen, met whisky die nog in het vat zit, krijgt u een kwantiteitsgarantie. Daarmee wordt het minimumaantal te leveren flessen uit een vat gegarandeerd. Zodat het aantal flessen dat u in uw portefeuille had na het bottelen ongewijzigd blijft. De flessen uit elk vat worden na levering opgeslagen in de whiskykluis van THE SWEX. 

Kwaliteitsgarantie

Op toekomstige flessen whisky krijgt u ook een kwaliteitsgarantie. Nadat de whisky is gebotteld worden de flessen mede door een onafhankelijk whiskypanel gekeurd. Ze scoren altijd 80 punten of meer (op een schaal van 1-100). Indien deze score niet behaald wordt, dan wordt de klant gecompenseerd met whisky’s die wel het niveau behalen, zodat er per saldo geen financiële schade wordt geleden. De kwaliteit wordt zo gewaarborgd.

Geen kwaliteitsverlies

Whisky kan in de fles vele decennia bewaard blijven en kent nauwelijks kwaliteitsverlies. Dit biedt de mogelijkheid te handelen op het moment dat voor uzelf het meest gunstig is.

Authenticiteitsgarantie

Alle flessen die worden genoteerd aan THE SWEX, worden eerst fysiek gecontroleerd op echtheid. Zolang flessen bij THE SWEX in de kluis opgeslagen staan, is deze echtheid gegarandeerd. Echter, zodra de fles de kluis verlaat vervalt deze garantie, omdat er niet langer zicht is op de fles en hetgeen wat er mee gebeurt.